LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HỌC TRONG THÁNG 7

BẤT CỨ VIỆC GÌ CŨNG VẬY…MUỐN THÀNH CÔNG CẦN CÓ ĐỊNH HƯỚNG RÕ RÀNG VÀ MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU. NÊN VIỆC LỰA CHỌN MỘT LỘ TRÌNH HỌC RẤT QUAN TRỌNG. DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG LỘ TRÌNH MÀ HỌC VIÊN TRUNG TÂM LỰA CHỌN NHIỀU NHẤT. CÁC BẠN THAM KHẢO TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ HỌC.

👉👉👉Nhắn tin cho nhân viên tư vấn để được tư vấn và đăng ký khóa học: https://m.me/1965152343718424?ref=dangky
🏠Địa chỉ: 116 Trường Chinh – TP. Huế
📞Số điện thoại: 0234 3 846 062 – HOTLINE: 039 7654 968